Afschaffing attesteringsplicht 6% in de bouwsector vanaf 1 juli 2022

In de bouwsector is het algemeen geweten dat renovatiewerken onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gefactureerd aan het btw-tarief van 6%. Zo moet de woning (uitsluitend of hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, moet de woning ouder zijn dan 10 jaar… Voorheen diende de opdrachtgever hiervoor steeds een attest te ondertekenen als schriftelijke bevestiging dat er voldaan was aan de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief. Bij een latere btw controle was het dan ook steeds cruciaal dat deze attesten door de aannemer konden worden voorgelegd tezamen met de factuur, teneinde de toepassing van het 6% btw tarief te kunnen behouden.

Vanaf 1 juli 2022 is deze attesteringsplicht niet langer van toepassing.

De attesteringsplicht wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. Deze luidt als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

  1. de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  2. de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
  3. de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Het is reeds toegelaten om vanaf 1 januari 2022 deze standaardverklaring toe te passen bij de opmaak van uw facturen. Vervolgens heeft uw klant een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de afnemer.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer advies, aarzel niet om contact met ons op te nemen (mail naar info@accofin.be of bel naar 03/385.84.75).