Evolutie van de autofiscaliteit in “vier golven”!

Zoals u weet is de autofiscaliteit reeds jarenlang voortdurend onderhevig aan wijzigingen, maar wie kan er de dag van vandaag nu echt nog aan uit.
Graag zetten wij hieronder voor u de laatste nieuwigheden uiteen. Hierbij kunnen we “vier golven” onderscheiden waarin de autofiscaliteit de komende jaren zal evolueren.
Daarbij staat de “datum van de aanschaffing” van de auto centraal, doch is dit niet per se de datum waarop u ‘economisch eigenaar’ wordt van de wagen. Ook reeds bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagens zullen voor de toepassing van deze nieuwe regeling als aangekocht worden beschouwd. In geval van operationele leasing of renting (en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt), daar dient u te kijken naar de datum waarop het lease- of huurcontract is afgesloten. Belangrijk om weten hierbij is dat bij aankoopdatum van de auto vóór de respectievelijke deadlines, de fiscale behandeling van de auto ongewijzigd zal blijven voor de volledige levensduur (tot wederverkoop) van de wagen.

De eerste golf heeft betrekking op alle auto’s met verbrandingsmotor (opgelet: ook bij hybride auto’s) die aangeschaft worden vanaf 01.01.2023. Benzine- of dieselkosten voor deze wagens zullen maximaal voor 50% aftrekbaar zijn. Voormelde is niet van toepassing op het verbruik van elektriciteit voor de auto.

De tweede golf betreft alle auto’s aangeschaft vanaf 01.07.2023 tot 31.12.2025 (aanslagjaar 2026: boekjaren ten vroegste startend op 01.01.2025).
Wagens mét een CO²-uitstoot zullen maximum nog 75% aftrekbaar zijn terwijl men de minimumgrens van 40% afschaft (voor auto’s met een CO²-uitstoot hoger dan 200 gr/km). Bovendien zal worden verplicht dat het individueel kostenaftrekpercentage van de auto voortaan afgerond wordt tot één cijfer na de komma. Indien er geen gegevens omtrent de CO²-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV, dan zal de aftrek worden beperkt tot 0%.
Wagens zónder een CO²-uitstoot zullen volledig aftrekbaar blijven.

De derde golf geldt voor alle wagens aangeschaft vanaf aanslagjaar 2027 (boekjaren ten vroegste startend op 01.01.2026).
Wagens mét een CO²-uitstoot zullen niet meer aftrekbaar zijn (0%), maar er wordt wel een overgangsregeling voorzien voor bestaande auto’s.

  • Auto’s aangeschaft vóór 01/07/2023 zullen 50 tot 100% aftrekbaar blijven met het minimumpercentage van 40% voor wagens met een CO²-uitstoot hoger dan 200 gr/km).
  • Auto’s aangeschaft vanaf 01.01.2023 tot 31.12.2025 zullen maximum 50% aftrekbaar zijn voor aanslagjaar 2027, maximum 25% voor aanslagjaar 2028 en 0% vanaf aanslagjaar 2029.

Wagens zónder een CO²-uitstoot zullen volledig aftrekbaar blijven.

Tenslotte zal men in de vierde golf zelfs aan de aftrekbaarheid van wagens zónder CO²-uitstoot peuteren.

  • Auto’s aangeschaft vóór 01.01.2027 blijven volledig aftrekbaar.
  • Auto’s aangeschaft in 2027 beperkt tot 95%.
  • Auto’s aangeschaft in 2028 beperkt tot 90%.
  • Auto’s aangeschaft in 2029 beperkt tot 82,5%.
  • Auto’s aangeschaft in 2030 beperkt tot 75%.
  • Auto’s aangeschaft vanaf 2031 beperkt tot 67,5%.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer advies, aarzel niet om contact met ons op te nemen (mail naar info@accofin.be of bel naar 03/385.84.75).