Nieuwe berekening van de 80%-regel bij de IPT

Als zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap kan u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. De IPT dient ter aanvulling van uw wettelijke pensioen als zelfstandige en VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). De premies van uw IPT zijn volledig fiscaal aftrekbaar in de vennootschap, mits voldaan wordt aan de 80%-regel, namelijk het wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen niet hoger zijn dan 80% van uw normale brutoloon van het laatste jaar.

Voorheen werd het wettelijk pensioen geraamd op 25% van het bruto jaarloon. Met de nieuwe regeling wijzigt dit naar 50% van het bruto jaarloon. Hierdoor zal de 80%-regel sneller opgevuld worden en is er minder ruimte voor aanvullend pensioensparen. De nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021).

De nieuwe regeling ontstond naar aanleiding van een wijziging in de pensioenwetgeving waarbij voortaan alle als zelfstandige gepresteerde, pensioenvestigende activiteitsjaren meetellen bij de berekening van het wettelijk pensioen. De voorwaarde hiervoor is dat dit bij een werknemer ook zou worden meegeteld. Op termijn zorgt dit ervoor dat de pensioenen van werknemers en zelfstandigen meer naar elkaar toegroeien, wat u in de toekomst zeker zal voelen.

Voor de aanslagjaren 2022 en 2023 zullen de te veel betaalde premies, mits voldoen aan bepaalde voorwaarden, niet als verworpen uitgave worden beschouwd. Het overschot zal dienen als voorschot op de premie voor het volgende jaar.

Heeft u een IPT en/of VAPZ lopen? Dan neemt u best even contact op met ons kantoor, alsook met uw verzekeringsmakelaar.