NIEUWE REGELS E-COMMERCE VANAF 01/07/2021 (I)OSS

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen de regels voor “verkopen op afstand”. Hieronder wordt begrepen de verkopen van goederen die u doet aan particulieren in andere Europese lidstaten en waarbij u als leverancier (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor het vervoer van deze goederen instaat. Zo zal u indien u bijvoorbeeld via uw webshop goederen verkoopt die u vervolgens levert aan een Nederlandse particulier hiervoor in principe Nederlandse btw dienen aan te rekenen. Voorheen diende u dit pas te doen van zodra u een bepaald grensbedrag overschrijdt, maar voortaan dient u dit te doen vanaf de eerste euro aan verkopen aan particulieren van deze lidstaat. Voorheen diende u een buitenlands btw nummer aan te vragen, maar hiervoor werd nu de (I)OSS regeling ingevoerd zodat u zich alsnog kan registreren in één land (bv. België) om te voldoen aan uw btw verplichtingen aan alle lidstaten waarin u actief bent.

Voorbeeld: u verkoopt via uw webshop een pc aan een particuliere klant in Duitsland en staat in voor het vervoer ervan naar deze klant (via een onderaannemer/transportbedrijf). In dit geval zal u Duitse BTW (19%) dienen aan te rekenen op deze verkoop en zal u dit dus ook zo moeten vermelden op uw factuur. Via de OSS-aangifte zal u deze btw betalen aan de Belgische btw administratie, dewelke zullen zorgen dat de juiste bedragen worden doorgestort naar de Duitse btw administratie.

De OSS-aangifte zal ook gebeuren via Intervat. U moet één aangifte indienen per OSS-regeling waarin u bent geregistreerd, voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2021. Indien u geregistreerd bent als OSS-aangever, dan moet de OSS-btw-aangifte indienen vóór het einde van de maand die volgt op het verlopen van het betreffende belastbare tijdperk ongeacht of u al dan niet verrichtingen hebt uitgevoerd die onder de regeling vallen. Hiervoor wordt het onderscheid gemaakt tussen:

 1. de Unieregeling en niet-Unieregeling
  De aangiften worden per kwartaal ingediend. De kwartaalaangifte moet worden ingediend vóór het einde van de maand die volgt op dat kwartaal (april, juli, oktober, januari).
 2. de Invoerregeling
  De aangiften worden maandelijks ingediend. De maandelijkse aangiften moeten worden ingediend vóór het einde van de volgende maand.

OSS kan worden gebruikt door btw-plichtigen die:

 • telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten leveren aan niet btw-plichtigen die in een lidstaat zijn gevestigd (verrichtingen aangegeven in MOSS)
 • andere B2C-diensten leveren
 • intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verrichten
 • bepaalde binnenlandse leveringen van goederen verrichten
 • afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen verrichten, waarvan de wezenlijke waarde maximaal 150 euro bedraagt.
  De OSS-regeling is niet van toepassing op de intracommunautaire verkoop van tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen en tweedehandse vervoermiddelen.
  Het gebruik van OSS is geenszins verplicht voor btw-plichtigen, maar vormt dus een vereenvoudiging om te vermijden dat uw bedrijf zich dient te registreren voor btw doeleinden in verschillende EU-lidstaten. Immers dient u zich voortaan in principe vanaf de eerste euro reeds te registreren voor btw doeleinden in de betrokken lidstaat. Als uitzondering heeft men als versoepeling wel een vrijstellingsdrempel ingevoerd van 10.000,00 EUR.

Daarnaast zijn er nog andere toepassingen waarvoor de (I)OSS regeling kan worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld wanneer u actief bent in de bouwsector en “werk in onroerende staat” levert in een andere EU-lidstaat. Voorheen diende u zich ook in dat geval te registreren in deze lidstaat voor btw doeleinden. Ook hiervoor biedt de (I)OSS een vereenvoudiging.

Via Intervat kan u zich registreren voor deze OSS-regeling sinds 1 april 2021.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u bijstand, aarzel niet om contact met ons op te nemen (mail naar info@accofin.be of bel naar 03/385.84.75).