Goede ondernemers weten alles. De beste ondernemers erkennen dat zij niet alles kunnen weten. Bij Accofin beschikt u over een onafhankelijke sparringpartner en coach voor uw ondernemingsdoelen, ook buiten kantooruren. De meeste adviezen situeren zich op fiscaal, financieel en juridisch niveau. Hierbij zorgen wij voor duidelijke en eerlijke communicatie om een effectieve oplossing te vinden voor uw problemen. Laat u begeleiden door onze diepgaande expertise en jarenlange ervaring, zodat u zich kan focussen op uw core business.

BOEKHOUDING

Boekhouding

• Heeft u voldoende inzicht in uw cijfers en wat levert dit op?
Een tussentijdse analyse van uw cijfers levert vaak gunstige resultaten op. Soms is het zeer relevant om nog een investering te timen vóór het einde van uw boekjaar. Soms loopt een kost (bv. personeel) uit de hand zonder dat u dit beseft en is dringende actie vereist. Zorg er in ieder geval voor dat u tijdig een voorafbetaling doet als u winst maakt.

• Krijgt u voldoende snel antwoord op uw vragen?
In elke situatie bieden zich verschillende mogelijkheden aan, maar vaak worden deze niet van op de eerste blik gezien. Bij Accofin geldt één gouden regel naar onze cliënten toe: indien u een vraag heeft, dan stelt u deze op dat moment. Wij streven er steeds naar binnen de 24 uur antwoord te bieden op uw vragen. Bij complexere vragen of problemen, nodigen wij u uit op afspraak.

• Help: “Ik wil (niet) digitaliseren!”
Bij Accofin hebben wij respect voor ieder individu. De boekhouding van onze cliënten kan 100% digitaal worden gevoerd of 100% op papier: deze keuze maakt u bij ons zelf als cliënt.

ADVIES

Advies

• Fiscaal advies: betaalt u niet graag (te) veel belastingen?
Een vennootschap opent deuren naar fiscale gunstmaatregelen om uw finale belastingdruk aanzienlijk te verlagen. Echter is het cruciaal om uzelf de juiste vragen te stellen wat de timing en voorwaarden van deze gunstregimes betreft. Een goede fiscale planning kijkt volgens ons minstens 5 jaar vooruit.

• Juridisch advies: hoe dekt u zichzelf best in?
Een contract is nooit volledig waterdicht. Bij Accofin staan wij steeds voor u klaar om uw contracten na te lezen om de vinger te leggen op mogelijke risico’s en pijnpunten. In veel gevallen kunnen bepaalde clausules worden toegevoegd die u achteraf zéér nuttig kunnen blijken.

• Financieel advies: hoe houdt u het hoofd boven water in barre tijden?
Deze pijler wordt in de praktijk vaak onderschat. Als ondernemer bent u er vaak zo op gericht om veel winst te maken, dat de cashflowplanning en budgettering uit het oog verloren wordt. Veel winst betekent echter niet altijd dat er ook veel geld op uw rekening staat. Zorg ervoor dat u voldoende inzicht en controle heeft in uw cashpositie zodat uw beslissingsproces niet onder druk komt te staan.

COACHING

Coaching

• Hoe maakt u een correcte en realistische business analyse?
Vergelijk uw winstmarges en volg deze op. Onderhandel betere prijzen bij uw leveranciers. Soms is het beter om minder winstgevende activiteiten los te laten. Bij Accofin vestigen wij de aandacht op “back to basics” wanneer dit nodig/nuttig is.

• Vergelijkt u uw zaak wel eens met uw concurrenten?
Analyseer uw positie tegenover de concurrentie. Benchmark uw bedrijf op basis van verslaggeving. Vaak kan u hier belangrijke opportuniteiten in terugvinden.

• Hoe maakt u een correcte berekening en interpretatie van financiële kengetallen voor uw business?
Winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit. Elke onderneming heeft al van deze termen gehoord, maar wat betekenen deze nu in werkelijkheid en specifiek voor uw onderneming. Zorg ervoor dat u uw winstmarges opvolgt en voortdurend aanpast. Overweeg of er bepaalde kosten kunnen worden verlaagd. Indien u centen nodig heeft, bekijk welke vorm(en) van financiering best bij uw bedrijf en cashbehoefte past. Dit hangt van meerdere factoren af. Zo is het cruciaal te beoordelen of een cash tekort voortkomt uit de korte of (middel)lange termijn.

TIPS & TRICKS

Tips & Tricks

• Is uw droomauto ook een interessante fiscale keuze?
Soms bent u beter af om de wagen privé te kopen. Finaal beslist u zelf nadat wij u de alternatieven hebben voorgelegd.

• Hoe optimaliseert u uw sociale bijdragen?
Door op tijd en het juiste bedrag te betalen, kan u belangrijke besparingen realiseren. Bovendien vermijdt u achteraf een onaangename brief in uw brievenbus.

• Wat is nu het beste: leasing of renting? Of toch een klassieke financiering?
Hierop bestaat geen eenduidig antwoord. De juiste keuze is afhankelijk zowel van de juiste stand van de wetgeving als van uw behoeften en omstandigheden op dat moment.

• Het optimaliseren van uw bedrijfsleidersbezoldiging: wat is er allemaal mogelijk?
Gezien de recentste wetswijzigingen en het nieuwe verlaagd tarief kan het soms zeer interessant zijn om uw bezoldiging te verhogen. Het (nieuwe) minimum bedraagt 45.000 EUR op jaarbasis. Laat bij Accofin de berekening maken, want dit is niet altijd het geval.

Kies voor een lange termijn samenwerking met uw boekhouder/raadsman waarin u zelf centraal staat. Bij ons vindt u een vertrouwenspersoon terug waarbij u terecht kan (ook buiten kantooruren). Onze focus ligt op snelle, rechtstreekse en duidelijke communicatie in onze begeleidende rol voor u als ondernemer.

Bent u een voorstander van “paperless office” of is uw bedrijf en administratie gewoonweg te omvangrijk om alles te printen? Wij kunnen u een 100% digitale oplossing aanbieden via ons eigen klantenportaal en archiveringsoplossingen. Krijgt u daarentegen koude rillingen van het woord “digitalisatie”? Dan doen we gewoon verder op papier