Een goed idee vormt de startlijn van uw onderneming. Dit idee omzetten naar een renderende business is de race die daarop volgt. De eerste beslissingen die u neemt zijn meestal van cruciaal belang. Daarom wilt u van bij de meet af over adequate, professionele begeleiding beschikken. Vandaag de juiste beslissingen nemen, levert u morgen voordeel op tegenover uw concurrenten. Bij Accofin wordt u begeleid op elk niveau.

BOEKHOUDING

Boekhouding

• Welke activiteiten en in welke sector zal uw bedrijf zich ontplooien?
Kies en bouw de juiste structuur voor uw onderneming. Indien u bepaalde risico’s dient te nemen, kies dan voor een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Mogelijks kan uw activiteit een vrijstelling van btw genieten: wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

• Zijn er specifieke wettelijke verplichtingen waaraan u dan dient te voldoen?
De meeste vereisten van beroepskennis én het diploma bedrijfsbeheer werden reeds afgeschaft wat de opstart van uw activiteit doorgaans sterk vereenvoudigd. Nochtans zijn vaak diverse vergunningen vereist met hoofdpijn tot gevolg, denk bijvoorbeeld aan de witte kassa (GKS), SABAM, FAVV… Deze zaken tijdig en correct in orde brengen, kan u een hoop zorgen en stress besparen!

• Zijn er andere specifieke aspecten waaraan u zelf belang hecht en die u duidelijk aan bod wilt zien?
Als groot- of kleinhandelaar wilt u uw verkoopmarges kunnen opvolgen en vergelijken. Daarentegen als dokter, ITer, managementvennootschap… heeft u doorgaans veel opbrengsten en weinig werkelijke kosten, hetgeen de noodzaak aan (para)fiscale optimalisatie centraal stelt.

ADVIES

Advies

• Fiscaal advies: kiest u de juiste structuur die bij u past?
Bent u een dienstverlener met weinig kosten of hebt u nood aan infrastructuur, personeel… Neemt u in het begin best veel of weinig loon op? Een vennootschap heeft haar eigen portefeuille en kent een apart belastingsysteem. Bij een eenmanszaak loopt professioneel en privé vaak door elkaar. Zorg dat u de verschillen en gevolgen van iedere vorm begrijpt zodat u de keuze kan maken die bij u past.

• Juridisch advies: hebt u graag een second opinion vóór u tekent?
Bij Accofin beschikken wij ook in-house over een jarenlange juridische ervaring en gestudeerde expertise. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van contracten en clausules en moedigen onze cliënten dan ook minstens aan om uw contracten te laten nalezen alvorens u tekent. Indien u start met een vennootschap: vermeld zeker “in naam en voor rekening van de op te richten vennootschap” bij uw handtekening!

• Financieel advies: houd u het hoofd boven water?
Na start komt groei. Een onderneming kan vaak zeer winstgevend zijn, maar zeer veel cash vereisen waardoor u in de problemen kan komen. Een grondig, duidelijk en realistisch financieel plan is een cruciale factor om uw beperkte aansprakelijkheid in de BV te verzekeren, en zorgt er ook voor dat u begrijpt hoeveel euro u nodig heeft bij de opstart.

COACHING

Coaching

• Business model: wat is uw core business? Wat zijn uw sterktes en zwaktes tegenover uw (toekomstige) concurrenten?
De praktijk wijst uit dat een grondige analyse van uw ondernemingsplannen gevolgd door een externe opinie zeer nuttig kan zijn. Vind in uw boekhouder een ware “sparring partner” voor het verfijnen van ideeën. Soms leidt net dat tikkeltje van het verschuiven van de focus tot verrassende resultaten.

• Starters: hebt u reeds een financieel plan opgesteld? Voldoet deze aan de nieuwe wetgeving (nieuw WVV)?
Ongetwijfeld heeft u ervan gehoord dat u tegenwoordig een BV kan oprichten zonder minimumkapitaal. Wettelijk gezien is dat correct, maar wees waakzaam. De nieuwe regelgeving legt zeer uitgebreide vereisten op aan uw financieel plan dat moet worden neergelegd bij de oprichting. De kwaliteit van uw financieel plan fungeert nog meer dan vroeger als bescherming van uw beperkte aansprakelijkheid!

• Beschikt u zelf over voldoende centen of heeft u nood aan externe financiering?
Werkt u samen met investeerders, dan is het soms zoeken naar de beste manier en de juiste verhoudingen om de samenwerking in de juiste vorm te gieten.
Indien u een krediet nodig heeft bij de bank, dient hiervoor eerst een kredietaanvraag te worden ingediend. Leer hiervoor eerst hoe uw kredietaanvraag het meeste kans op slagen kan genieten.

• Welke contracten (bv. huur) worden er gesloten?
Wij beschikken bij Accofin over een grondige in-house kennis en ervaring in verscheidene juridische aspecten zodat wij u de nodige ondersteuning en advies kunnen geven op het juiste moment. Dit is meestal vóór u het contract ondertekent!

TIPS & TRICKS

Tips & Tricks

• Welke vennootschapsvorm past het best bij uw profiel en noden?
Eenmanszaak of vennootschap: BV, NV, CommV, VOF, CV…

• Hoe brengt u uw inbreng best in (kapitaal, lening, enz.)?
Focus hierbij op het beschermen van uw beperkte aansprakelijkheid (zie financieel plan) én op fiscale optimalisatie.

Kies voor een lange termijn samenwerking met uw boekhouder/raadsman waarin u zelf centraal staat. Bij ons vindt u een vertrouwenspersoon terug waarbij u terecht kan (ook buiten kantooruren). Onze focus ligt op snelle, rechtstreekse en duidelijke communicatie in onze begeleidende rol voor u als ondernemer.

Bent u een voorstander van “paperless office” of is uw bedrijf en administratie gewoonweg te omvangrijk om alles te printen? Wij kunnen u een 100% digitale oplossing aanbieden via ons eigen klantenportaal en archiveringsoplossingen. Krijgt u daarentegen koude rillingen van het woord “digitalisatie”? Dan doen we gewoon verder op papier!