Aan elk verhaal komt een einde. Als ondernemer kan u hopelijk zelf beslissen hoe uw einde eruit ziet. Waar voor de ene ondernemer het slotstuk aan zijn/haar boek geschreven wordt, is dit voor de andere mogelijks een nieuw begin.

BOEKHOUDING

Boekhouding

• Werkt u als vennootschap of als eenmanszaak?
De ene stopzetting kan vrij vlot en met beperkte kosten verlopen. De andere stopzetting dient te worden beschreven door de bedrijfsrevisor en/of notaris. Let hierbij op voor recente wijzigingen in de wetgeving.

• Hebt u voorzien in een opvolger/overnemer of zet u volledig stop?
Bij een overdracht kan u opteren voor een ASSET DEAL (overdracht handelsfonds) of een SHARE DEAL (overdracht aandelen). Elke vorm van overdracht heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kies voor de juiste transactie en vooral de juiste prijs voor de transactie. De bruto naar netto berekening is zeer verschillend.

• Wat zijn de kosten om uw activiteit stop te zetten?
Let hierbij niet enkel op de notaris, bedrijfsrevisor, vereffenaar, enz. maar ook op een eventuele fiscale afrekening. Bij eenmanszaak tegenover vennootschap kan dit ook enorm verschillen en zijn vaak zelfs verschillende tarieven voorhanden. Laat hiervoor een grondige analyse maken alvorens u knopen doorhakt.

• Welke stappen en verplichtingen dienen er gevolgd te worden?
Bij een overdracht/stopzetting wordt het ‘timing’ aspect vaak als zeer belangrijk beschouwd. Bekijk hoe lang de procedure in uw geval in beslag neemt. Zo kan er in sommige gevallen nog steeds worden ontbonden in één akte. In andere gevallen dient er vereffenaar te worden aangesteld en dient de akte te worden gehomologeerd bij de Ondernemingsrechtbank.

ADVIES

Advies

• Kan de stopzetting/overdracht vrij van belasting (fiscaal neutraal) gebeuren?
Vergewis uzelf van de verschillende mogelijkheden tot overdracht, stopzetting en/of reorganisatie. In sommige gevallen kan een overdracht “fiscaal neutraal” gebeuren, maar hieraan zijn uiteraard steeds een belangrijke resem aan voorwaarden gekoppeld.

• Wat met reeds gerecupereerde btw op bedrijfsmiddelen?
Let op voor btw herzieningen! De herzieningstermijnen variëren van 5 tot 15 (en inmiddels zelfs 25) jaren. Let hiervoor op zodat u niet voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

• Wat zijn uw noden en verwachtingen voor, tijdens en na de stopzetting?
Sommige zelfstandigen willen van de ene dag op de andere volledig stoppen. Anderen denken dat ze willen stoppen, maar willen eigenlijk liever rustig uitbollen na een overdracht. Soms is het nuttig om even “back to basics” te bekijken of de route die u beoogd, voor u zeker de juiste weg is.

• In welke mate speelt de ’timing’ voor u een rol?
Inderdaad, we zeggen het nog eens opnieuw: timing! Vaak wordt dit onderschat. Een overdracht, stopzetting en/of reorganisatie kan in de praktijk soms lang duren. Wees u ervan bewust dat elke piste haar eigen doorlooptijd en struikelblokken kent.

COACHING

Coaching

• Een stopzetting of overdracht van een activiteit is zelden zuiver fiscaal geïnspireerd. Laat u begeleiden en bekom voor uzelf de juiste afweging tussen uw noden en verplichtingen. Een gesprek waarbij u alles nog eens even rustig op een rij kan zetten, kan zeer verhelderend zijn en helpt vaak om juiste conclusies te trekken.

• De waardebepaling van een onderneming kan op honderden verschillende manieren gebeuren. Een economisch correcte waardering vergt voldoende en zorgvuldige aandacht voor het verleden, waarbij de visie voor de toekomst de opportuniteit vormt. Zorg ervoor dat u de focus legt op waar het voor u echt om gaat met de nodige waakzaamheid voor de financiële engagementen die u aangaat.

TIPS & TRICKS

Tips & Tricks

• Hebt u al een overnemer of bent u nog op zoek? Maak gebruik van ons netwerk.

• Wenst u uw activiteit volledig stop te zetten of wilt u flexibel blijven? Soms is het een oplossing om een persoonlijk ondernemingsnummer (eenmanszaak) aan te houden in plaats van uw vennootschap. In andere gevallen is dit net omgekeerd. Denk op voorhand na over wat u echt wilt gaan doen.

• Zijn er eventueel nog alternatieve oplossingen op maat van uw wensen? Bijvoorbeeld de alternatieve bedrijfsreorganisaties zoals een (partiële) splitsing, fusie…

Kies voor een lange termijn samenwerking met uw boekhouder/raadsman waarin u zelf centraal staat. Bij ons vindt u een vertrouwenspersoon terug waarbij u terecht kan (ook buiten kantooruren). Onze focus ligt op snelle, rechtstreekse en duidelijke communicatie in onze begeleidende rol voor u als ondernemer.

Bent u een voorstander van “paperless office” of is uw bedrijf en administratie gewoonweg te omvangrijk om alles te printen? Wij kunnen u een 100% digitale oplossing aanbieden via ons eigen klantenportaal en archiveringsoplossingen. Krijgt u daarentegen koude rillingen van het woord “digitalisatie”? Dan doen we gewoon verder op papier!